Betingelser for kjøp

Standard Salg- og Leveringsbetingelser

Følgende betingelser gjelder dersom annet ikke er avtalt

 

PRISER

Det vises til de til enhver tid gjeldende priser. Ved pristilbud er akseptfristen i henhold til tilbudet, eller i 30 dager fra tilbudets dato dersom ikke annet er angitt. 
Alle priser er eksklusive merverdiavgift og andre offentlige avgifter.

Leveranser skjer i hele salgsenheter. Eventuelle avvik fra standard salgsenhet skal avtales og vil medføre pristillegg.

 

LEVERINGSBETINGELSER

Hygienegruppen påtar seg forsendelse/transport mot at frakt betales av mottaker. Minste tilleggsfrakt er kr 100.- eks. mva. Ved kjøp under kr. 2 000.- eks. mva belastes et småordretillegg på kr 150.- eks mva.

 

 

BETALINGSBETINGELSER

Ordinære betalingsbetingelser er netto per. 15 dager fra fakturadato. Ved for sen betaling påløper morarenter med 1% per. måned. Ved evt. feil på faktura er det ikke tillatt å holde tilbake hele beløpet, kun den omtvistede del.

Ved purring påløper purregebyr jfr. inkassoloven

 

 VARENS ANVENDELSE


Kjøper er gjort kjent med varens egenskaper og anvendelsesmuligheter. Før bruk må kjøper avgjøre om produktet er egnet til den påtenkte anvendelse, og kjøper bærer selv enhver risiko og ethvert ansvar i forbindelse derved. Det påhviler kjøper i tilfelle videresalg å videresende mottatte opplysninger om varen.

 

ANSVAR


Selger forplikter seg kun til å erstatte de kvantiteter som har vist seg å være beheftet med feil.

Selger er for øvrig ikke ansvarlig for tap eller skade som måtte oppstå som følge av produktet eller dets bruk.

 

REKLAMASJONER


Alle reklamasjoner som gjelder varen må fremsettes skriftlig omgående og   aldri senere enn 8 dager etter varemottak. Gjelder reklamasjonen transportskader skal reklamasjon skje til fraktfører ved mottakstilfellet og må dokumenteres ved påtegning på fraktbrev/dokument.

 

RETUR


Ingen retur kan skje uten forutgående avtale. All retur skal være merket og skje i henhold til selgers instruksjoner.

Dersom retur godkjennes vil dette være kun for standard lagervare i ubeskadiget originalemballasjen; komplette ruller, uåpnede kartonger, kanner etc. Ved retur som ikke skyldes forhold på leverandørens hånd beregnes et returgebyr på minimum kr 200,- eks. mva begrenset oppad til 40% av varens verdi.

Varer som er spesialbestilt / produsert, eller som av andre grunner ikke kan betraktes som standard lagervare, tas ikke i retur.

Ved kvalitetsreklamasjoner vil varen bli reparert eller erstattet med feilfri vare uten omkostninger for kunden.

 

FORCE MAJEURE


Uforutsette og upåregnelige hindringer for oppfyllelse av avtalen gir selger rett til helt eller delvis å annullere avtalen, eller forlenge leveringstiden i forhold til forhindringens beskaffenhet og varighet. Heving eller forsinkelse medfører intet erstatningsansvar for selger. Selger er forpliktet til å gi kjøper meddelelse om slike hindringer og følgene av disse.

 

SALGSPANT


Selger har panterett til leverte varer (jfr. Panteloven av 8. febr. 1980 nr. 2 §§3-14 til 3-22.) inntil kjøpesummen med eventuelle påløpne renter og omkostninger er betalt.

 

FORBEHOLD

Vi tar forbehold om eventuelle skrivefeil og prisendringer.

                                                                                                                                                                                                                                                                Hygienegruppen’s Salgs- og Leveringsbetingelser pr 01.01.2018

 

Din nettleser er utdatert!

For å kunne bruke alle funksjoner på nettsiden må du oppdatere nettleseren. Oppdater min nettleser nå

×