Alkafoam 26kg

Alkafoam 26kg

Kvantumsrabatt

Loading...

Alkafoam

Alkalisk skummende
rengjøringsmiddel.

Alkalisk skummende rengjøringsmiddel                                                                          Dokumenter: SDS Alkafoam

Kun til profesjonelt bruk. Egnet til næringsmiddelindustrien;

kjøtt og fiskeforedling, meieri og bryggeri

For overflaterengjøring av gulv, vegger, transportbånd,
skjærebord og annet utstyr. Er ypperlig til vask av røykeskap, og fiskekar.

pH: konsentrat 13,5-14,0.
pH i 1% løsning 12,7.

Må ikke blandes med andre
kjemikalier. Lagres i tett lukket originalemballasje, vekk
fra direkte sollys og raske endringer i temperaturen.
Temperaturen i lagerhall må være mellom 0 og +30 o C. Ved
anbefalte konsentrasjoner og temperaturer er Alkafoam
trygg å bruke på alle overflater i rustfritt stål. Alkafoam
bør ikke brukes på lettmetalloverflater (aluminium,
sink).
EC NR: 215-181-3 kaliumhydroksid; kalilut 15-30%
EC NR: 215-185-5 natriumhydroksid; kaustisk soda 5-
15%
Ikke-ioniske tensider, amfotære tensider, fosfonater <
5%. Kan være etsende på metaller. Gir alvorlige
etseskader på hud og øyne. Ikke innånd
støv/røyk/gass/tåke/damp/aerosoler. Unngå utslipp til
m i l j ø e t . B e n y t t v e r n e h a n s k e r
/verneklær/øyevern/ansiktsvern. VED SVELGING:
Skyll munnen. IKKE fremkall brekning. VED
HUDKONTAKT (eller håret): Tilsølte klær må fjernes
straks. Skyll (eller dusj) huden med vann.

Laget I EU/ Made in EU
www.bs-chemical.com
FARE/ DANGER
UN 3266
 0°C
+35°C

SDS: Alkafoam

Din nettleser er utdatert!

For å kunne bruke alle funksjoner på nettsiden må du oppdatere nettleseren. Oppdater min nettleser nå

×